FIL00055_Zem_spieva_dok_film_1933.zip

  • 0
  • Size 981 MB
  • 0
  • Copy to Favorites
  • Add to Disk
  • View content
  • Advise

(hud. dok. film o živote, etnike, tancoch, krojoch a zvykoch ľudí na Slovensku; spieva Š. Hoza, rež. K.Plicka, 63 min. 20 sek., SFS / MS, 1933, vo formáte .mkv)
http://www.popmuseum.estranky.sk/clanky/digitalna-encyklopedia/filmografia/-1933--zem-spieva--dokumentarny-film-.html
Všetka autorské práva sú vyhradené! Všetky tieto súbory je zakázaný používať na komerčné využitie. Sú určený len ako študijný materiál pre študentov, doktorandov, muzikológov , novinárov, publicistov a členov Múzea slovenskej populárnej hudby. Heslo k stiahnutiu získate na e-mailovej adrese: [email protected]. Ako sa stať členom Múzea SPH nájdete na http://www.popmuseum.estranky.sk/clanky/clenstvo/.

Show / Hide more content

Web advert
Web advert
Web advert
Web advert

Comments

  • You have to log in first to leave a comment. If you do not have a login yet, sign up.
  • No comments to display