It seems like your Internet Explorer is out of date. We recommend to update your browser or try another one.  ×

In order to filter out content unsuitable for children, please indicate if you have reached the age of majority: YES, I am over 18 years old NO, I'm younger

Děje říše Velkomoravské (F. Saleš Pluskal Moravičanský, 1883).pdf

  • 0
  • Size 109 MB

Kniha: Děje říše Velkomoravské
Od počátku až do rozpadu jejího léta páně 907
F. Saleš Pluskal Moravičanský
V Uherském Hradišti, 1883

(1811 Moravičany, okr. Šumperk - 1900 Brumov-Bylnice okr. Zlín) byl lékař, archeolog, přírodovědec, botanik, historik a spisovatel.
Zabýval se poměrně širokou badatelskou činností a na svou dobu poměrně kvalitním historikem a zároveň pozoruhodný a obdivuhodný autor mnoha historicko – vlastivědných prací, zejména v oblasti řešení velehradské otázky.
Též mnohé poznatky o Slovanech jsou v podání Františka Saleše Pluskala Moravičanského neobyčejně přesné. Výše zmíněná kniha je hlubokou historickou studií, jejíž cena je vyšší i o to, že se odkazuje na mnohé další badatele a historické zdroje pro možnost dalšího studia.
Podává zcela jiný pohled na historii Slovanů, která je výrazně odlišná od dosud nejvíce propagovaného příchodu Slovanů do českých zemí až kolem 5.století.
Autor dokazuje, že do 16.století všichni doboví učenci znali, že Suebi jsou tímž národem, jako Slevi, Slévi či Slávové. Tedy pod stejným názvem se skrývá tentýž prastarý národ slovanský. Čtenář tak se postupně seznamuje s dosud neznámými fakty o historii Slovanů na našem území a o jejich slavné a dávné historii.

Zobrazit/skrýt více obsahu

Web advert

Comments

  • You have to log in first to leave a comment. If you do not have a Login yet, sign up.
  • No comments to display