It seems like your Internet Explorer is out of date. We recommend to update your browser or try another one.  ×

In order to filter out content unsuitable for children, please indicate if you have reached the age of majority: YES, I am over 18 years old NO, I'm younger

Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása (Jaroslava Grobcová).pdf

  • 0
  • Size 221 MB

Jaroslava Grobcová: Magické země Morava a Slezsko
Autorka Grobcová vydává knihy, ve kterých chce populárnější formou přiblížit moravskému lidu pravdivější obraz života slavné Moravy a našich předků. Vrací se do dávné historie Moravy a Slovanů, zobrazuje život lidu ve svobodných, bohatých rodových sídlech a provází čtenáře prostřednictvím studánek a pramenů k posvátným horám a menhirům.
Velice aktivně se zabývá odkrýváním zamlčované historie Moravy, píše knihy o Moravě, skládá texty písní. Stále i ve svých letech, objíždí většinu míst, o kterých píše. Byla iniciátorkou k založení Kruhu přátel rodu, volného sdružení lidí cítících a hlásících se k odkazu našich předků – Slovanů a toužících po odkrytí skutečné historie zemí Morava a Slezsko.
Kniha „Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása“ - popisuje nejen vznešenost a krásu jejich života v duchů védské víry Cesty Světla, ale také tragedii a utrpení, které okolo roku 1 000 ji zahubilo. V roce 2012 vydána vlastním nákladem.

Zobrazit/skrýt více obsahu

Web advert

Comments

  • You have to log in first to leave a comment. If you do not have a Login yet, sign up.
  • No comments to display